Preuzimanje sadržaja tečaja iz arhive i uvoz u novi tečaj

  Svi tečajevi koje ste prethodnih godina koristili u nastavi pohranjeni su u arhivi Loomena, te im možete pristupiti na adresi https://arhiva-2021.loomen.carnet.hr/.

  Ukoliko želite i u ovoj školskoj godini koristiti dijelove postojećeg tečaja ili tečaj u cijelosti, na jednostavan način možete postojeći sadržaj iz arhive prebaciti na Loomen. Potrebno je izraditi sigurnosnu kopiju postojećeg kolegija (backup) i prenjeti je u novi kolegij. Napominjemo da uloga nastavnika u Loomenu može preuzimati isključivo sadržaj ali ne i polaznike (učenike i studente). U novom tečaju potrebno je ponovno omogućiti upis polaznika.

  Izrada i preuzimanje sigurnosne kopije (backup)

  Na adresi https://arhiva-2021.loomen.carnet.hr/  potrebno je pristupiti tečaju koji želite preuzeti te izraditi  i preuzeti sigurnosnu kopiju (backup). 

  1. Za izradu sigurnosne kopije u bloku Postavke odaberite poveznicu Backup.
  2. Izrada sigurnosne kopije odvija se kroz nekoliko etapa. U prvom koraku u Inicijalnim postavkama potrebno je odabrati željene mogućnosti vezane uz korisničke podatke, uloge i sadržaj. Važno - sigurnosnom kopijom možete obuhvatiti samo sadržaj tečaja, ali ne i upisane korisnike (učenike).

  3. U sljedećem su koraku prikazana dva stupca: jedan s aktivnostima kolegija i drugi s korisničkim podacima za pojedine aktivnosti. U sigurnosnu kopiju mogu se spremiti sve ponuđene stavke ili se može kopirati samo dio podataka. U lijevome se stupcu odabiru resursi i aktivnosti koji se žele sačuvati zajedno sa svojim postavkama. Desni stupac sadrži podatke o korisnicima upisanima u tečaj koji su se koristili određenim resursima, odnosno koji su sudjelovali u aktivnostima. U ovom slučaju korisnici nisu obuhvaćeni, te neće biti uključeni ni njihovi podaci na pojedinim aktivnostima.
  4. Slijedi pregled odabranih sadržaja koji će biti uključeni u sigurnosnu kopiju te promjena početnog naziva datoteke sigurnosne kopije. Preporuka je odabrati naziv kao ime tečaja i datum izrade sigurnosne kopije radi lakšeg raspoznavanja backup datoteke. Ako je potrebno, moguće je vraćanje na prethodne korake i promjena željenih podataka. 

   Kada je sve spremno, prelaskom na korak Izradi sigurnosnu kopiju sustav sprema podatke u datoteku vrste .mbz.
  5. Navedena datoteka će biti spremljena među datoteke tečaja, te je potrebno preuzeti na lokalno računalo odabirom poveznice Preuzimanje. Odaberite željeno odredište na svom računalu i preuzmite datoteku.  Uvoz sadržaja u novi tečaj

  Slijedi postupak uvoza sadržaja u novi tečaj. Na adresi https://loomen.carnet.hr  otvorite novi tečaj te u njega uvezite backup datoteku koju ste preuzeli na računalo:

  1. Za uvoz  sigurnosne kopije u bloku Postavke odaberite poveznicu Vraćanje iz kopije.  2. Prikazat će se prostor za prijenos sigurnosne kopije tečaja s lokalnoga računala. Odabirom opcije Odaberi datoteku pronađite spremljenu datoteku na računalu te je prenesite na sustav. Nakon što je datoteka postavljena u sustav, odaberite opciju Vraćanje iz kopije koja se nalazi ispod polja učitane datoteke.  3. Na taj ste način započeli postupak uvoza sadržaja u novi tečaj, koji se sastoji od sličnih koraka kao i postupak izrade sigurnosne kopije.


  4. U kartici Odredište treba odabrati prebacuje li se sadržaj u trenutačni ili u neki drugi postojeći tečaj. U ovom slučaju odabirete opciju Vrati u ovaj kolegij te kliknete Nastavi ispod navedene opcije.

  5. Sustav sada prikazuje sav sadržaj odabrane sigurnosne kopije. U sljedećim koracima pojedine sadržaje po potrebi možete isključiti iz novog tečaja.


  6. U posljednjem koraku odaberite Pokreni postupak vraćanjaPo završetku će se  pojaviti obavijest o uspješno završenoj proceduri, što znači da se odabrani sadržaj iz sigurnosne kopije sada nalazi u novom tečaju.   NAPOMENA: Tijekom procesa izrade sigurnosne kopije  i/ili vraćanja iz kopije može se pojaviti poruka "The restore process is pending". To znači da je u tijeku čekanje na izvršenje odabrane akcije (backup ili restore), tj. da sustavu treba nešto više vremena, ali neće utjecati na uspješnost izvršenja.    Last modified: Wednesday, 22 September 2021, 2:09 PM