Upute za učenike

5. Aktivnosti i resursi virtualne učionice

5.2. Aktivnosti

Forum

Forum je najčešće korišteni način komunikacije u virtualnim učionicama. Sva se komunikacija između mentora i polaznika uglavnom odvija na forumu. 

U virtualnim učionicama postoji nekoliko vrsta foruma:

  • forum Obavijesti - služi isključivo za obavijesti nastavnika. U njemu učenici ne sudjeluju i ne mogu odgovarati na poruke. Primanje je obavijesti na ovom forumu obvezno. To znači da biste obavijest o poruci na ovom forumu trebali primiti na e-adresu izvan sustava. 

  • ostali forumi u tečaju vezani su uz rješavanje određenih aktivnosti u naslovnim jedinicama odnosno temama virtualne učionice. 

Na forumima koji su vezani uz rješavanje aktivnosti, uvijek se odgovara na poruku nastavnika, a ne drugih polaznika, osim ako nije drugačije navedeno u uputama.

Preporuka je izbjegavati slanje osobnih poruka mentorima i umjesto toga pitanje postaviti na forumu unutar tečaja. Na taj način pitanje mogu pročitati i informirati se i polaznici koji imaju slična pitanja ili nedoumice.

 

Slika 17.: Ikona i prikaz foruma


Video zapis o Forumu pogledajte klikom na sliku niže.

Video zapis 3.: Forum 


Test

Provjera se znanja u virtualnim učionicama djelomično odvija i kroz aktivnost Test. Test može služiti za samoprovjeru znanja i u tom se slučaju obično postavlja neograničen broj pokušaja. Ako je test uvjet za ocjenu, obično je vremenski ograničen i predaje se nakon isteka vremena. U testu postoje različite vrste pitanja, no najčešće su to pitanja odabira jednog ili više točnih odgovora. Važno je naglasiti da za uspješnu predaju testa nije dovoljno odabrati gumb Završi test već obavezno i gumb Predaj sve i završi, čime će test uspješno biti predan i automatski ocijenjen.

 

Slika 18.: Ikona i prikaz testa


Video zapis o Testu pogledajte klikom na sliku niže.

Video zapis 4.: Test


Zadaća

Zadaća je jedna od aktivnosti koju ćete često susretati. Omogućava nastavniku virtualne učionice zadavanje, zaprimanje, ocjenjivanje i davanje povratne informacije o radovima (zadaćama) koje su postavljene unutar virtualne učionice. Zadaća može biti postavljena na različite načine, a jednako tako može ju se predati na više načina. Može se predati bilo koji digitalni sadržaj (datoteka), poput tekstualnih datoteka, tablica ili slika, a tekst se može unijeti izravno u polje za unos korištenjem online obrasca. Pri tome treba imati na umu da zadaću možete uređivati sve do krajnjeg roka predaje. Nakon tog perioda zadaću više nećete moći uređivati. 

Uvijek pažljivo pročitajte uputu za zadaću i napravite ju kako je opisano.

 

Slika 19.: Ikona i prikaz zadaće

Video zapis o Zadaći pogledajte klikom na sliku niže.

Video zapis 5.: Zadaća


Interaktivni sadržaji

Jedna od aktivnosti koju ćete susresti je i Interaktivni sadržaj. Riječ je o aktivnosti koja može objediniti veliki broj drugih aktivnosti. Na primjer, unutar ove aktivnosti  može biti kreiran upitnik, interaktivna prezentacija, edukativna igra i brojne druge.

 

Slika 16.: Ikona i prikaz interaktivnih sadržaja

Questionnaire

Ovaj se resurs često koristi za dobivanje povratnih informacija od polaznika, a može koristiti različite vrste pitanja: višestruki odabir, da/ne pitanje ili jednostavan unos teksta odnosno esejsko pitanje. Koristi se često kao upitnik ili anketa.

 

Slika 20.: Ikona i prikaz Questionnaire aktivnosti

Odabir

Odabir omogućava nastavniku postavljanje pitanja i određivanja mogućih odabira (odgovora). Odabir može biti objavljen odmah po davanju odgovora ili nakon određenog datuma ili može biti dostupan samo mentoru. Javni rezultati mogu biti objavljeni s imenima ili anonimno. Ova se aktivnost najčešće koristi kod odabira grupe (za vježbe ili predavanja), teme seminarskog rada i sličnog (između više ponuđenih tema), za brzu i jednostavnu provjeru usvojenog znanja.

Slika 21.: – Ikona i prikaz odabira


Hot Questions

Ova aktivnost omogućava polaznicima jednostavnu i brzu objavu odgovora na pitanje mentora i dodjeljivanje glasova određenim odgovorima.

 

Slika 22.: – Ikona i prikaz aktivnosti Hot Questions