Upute za učenike

8. Tumačenje ikona

Tumačenje ikona

Ikona

Naziv

Značenje

Forum

Obavijesti, rasprave,dogovori, ispunjavanje obrazovnih aktivnosti vezane za forume

Stranica

Mrežna stranica različitim sadržajem (tekst, slika, zvuk, video i drugo)

Anketa

Anketiranje i prikupljanje povratnih informacija od polaznika

Knjiga

Prikaz sadržaja o nekoj temi na više stranica s poglavljima i potpoglavljima. Osim teksta može sadržavati i različite druge sadržaje (slika, zvuk, video)

Lekcija

Linearni prikaz sadržaja ili prikaz sadržaja s grananjem i različitim putanjama, ovisno o odgovorenim pitanjima.

Datoteka

Prikaz ili preuzimanje bilo kojeg dokumenta na tečaju

Datoteka – pdf

Prilog .pdf dokumenta na tečaju za prikaz ili preuzimanje

Datoteka – ppt

Prilog PowerPoint prezentacije na tečaju za prikaz ili preuzimanje

Datoteka – docx

Prilog Word dokumenta na tečaju za prikaz ili preuzimanje

Datoteka– xls

Prilog Excel tablice na tečaju za prikaz ili preuzimanje

Poveznica

Poveznica na vanjsko odredište ili neki sadržaj u tečaju

Test

Samoprocjena ili procjena znanja

Mapa

Mapa s jednom ili više datoteka

H5P aktivnost

Interaktivni sadržaj (video, različite vrste pitanja, prezentacije, ankete i drugo)

Odabir

Upit mentora o određenoj temi s predefiniranim odgovorima

Journals

Upit mentora o određenoj temi, slobodan upis odgovora

Zadaća

Procjena znanja, omogućava predaju različitih vrsta dokumenata s rješenjem zadaće ili upis rješenja u tekstualni editor

Hot Questions

Upit mentora o određenoj temi, slobodan upis odgovora i mogućnost ocjenjivanja odgovora drugih polaznika