Priručnik za polaznike

5. Aktivnosti i resursi virtualne učionice

5.1. Resursi

Knjiga

Knjiga je jedan od resursa koji se koristi za prikaz sadržaja u virtualnoj učionici. Navigacija resursom Knjiga, čiji je sadržaj prikazan u obliku stranica, omogućena je strelicama za navigaciju pri vrhu i dnu pojedine stranice i pomoću popisa sadržaja u bloku sa strane. Primjer je takvog sadržaja u oglednoj virtualnoj učionici „Kako uspješno učiti u online okruženju“ knjiga „Učenje u online okruženju“ u kojoj možete pronaći pojmove, karakteristike i savjete vezane za e-učenje.

 

Slika 11.: Ikona i prikaz knjige

 

Slika 12.: Prikaz dijela sadržaja knjige

Stranica

Dio se sadržaja u virtualnim učionicama prikazuje kroz resurs Stranica. Resurs Stranica koristi se za manje dijelove sadržaja dok je za složenije sadržaje ipak pogodnija Knjiga koju je moguće listati. Primjer takvog sadržaja u oglednoj virtualnoj učionici „Kako uspješno učiti u online okruženju“ je „Resurs stranica – primjer“ koji donosi video materijale o centrima izvrsnosti u Republici Hrvatskoj. 

 

Slika 13.: Ikona i prikaz stranice

Datoteka

U virtualnim je učionicama dio sadržaja prikazan u obliku zasebnih dokumenata koji su izrađeni izvan sustava i učitani u virtualnu učionicu. Najčešće su to dokumenti u Word ili PDF formatu. Primjer je takvog sadržaja u oglednoj virtualnoj učionici „Kako uspješno učiti u online okruženju“ „Resurs Datoteka - primjer PDF dokumenta“, a riječ je o dokumentu “Digitalne igre u školama, priručnik za učitelje”. 

 

Slika 14.: Ikona i prikaz resursa datoteka