Priručnik za polaznike

7. Blokovi unutar virtualne učionice

Dio sadržaja unutar virtualnih učionica nalazi se u blokovima koje možete pronaći s lijeve i desne strane sučelja. 

U nastavku ćemo proći osnovne blokove sustava Loomen koji će vas dočekati u virtualnim učionicama.


Aktivnosti

Blok Aktivnosti - može se koristiti za jednostavniju navigaciju u tečaju. Unutar su bloka prikazane poveznice na sve aktivnosti i resurse: ankete, forume, resurse, testove i dr. Odabirom pojedine poveznice dobiva se popis svih aktivnosti istog tipa, na primjer popis svih foruma u tečaju. Blok aktivnosti omogućava brzi pregled aktivnosti koje vas očekuju unutar virtualne učionice.

 

Slika 28.:  Blok Aktivnosti


Sekcije

Blok Sekcije - tečajevi su uobičajeno podijeljeni u teme ili tjedne koji su redoslijedno poredani. Ovaj blok prikazuje broj tema/tjedana koje se nalaze u tečaju i omogućuje brzi skok na jednu od njih ili na aktualnu temu putem poveznice Prikaži trenutačnu temu. 

 

Slika 29.: Blok Sekcije


Traka napretka

Blok u kojem polaznici mogu pratiti dovršenost svojih aktivnosti. Zeleno su označene one aktivnosti koje su dovršene, dok aktivnosti koje nisu dovršene nemaju kvačicu i označene su plavom bojom. U virtualnim učionicama postoje i određene aktivnosti koje polaznici ne moraju rješavati jer su na primjer namijenjene drugoj skupini polaznika. Takve će aktivnosti biti označene kao nedovršene i možete ih zanemariti.

 

Slika 30.: Traka napretka


Sadržaj

Ovaj se blok pojavljuje kada odaberete resurs Knjiga unutar tečaja. Navigacija resursom Knjiga, čiji je sadržaj prikazan u obliku stranica moguća je i uz pomoć ovog bloka.


Slika 31.: Navigacija u resursu knjiga


Postavke

Ovaj blok nudi nekoliko mogućnosti, no vama će kao polazniku biti značajna u slučaju upisa u virtualnu učionicu koju ne želite pohađati. U tom slučaju u bloku Postavke možete odabrati poveznicu Ispiši me iz e-kolegija…. Ponovnom pretragom kolegija pronađite željenu virtualnu učionicu i upišite se pomoću zaporke za samostalan upis.  

U ovom se bloku može pojaviti i mogućnost prekida primanja obavijesti putem e-pošte. Pretplata na forum podrazumijeva dobivanje obavijesti o pristiglim porukama u forumu na e-adresu. Riječ je o adresi koja je polaznicima dodijeljena pri otvaranju AAI@EduHr elektroničkog identiteta u školi. Osim u forumu Obavijesti većina je pretplata na forume u virtualnim učionicama onemogućena. Ako želite prestati primati obavijesti potrebno je odabrati naslov foruma (odabirom naslova), a zatim u bloku Postavke > Administracija foruma odabrati poveznicu Ukini pretplatu na ovaj forum. Postupak se ponavlja za svaki forum za koji polaznik želi ukinuti pretplatu. Ako je mentor podesio obveznu pretplatu na forum, polaznik je ne može ukinuti. Mentori imaju mogućnost podesiti obveznu pretplatu na forume s važnim informacijama za polaznike.


Slika 32.: Blok Postavke i ukidanje pretplate na forumu


Navigacija

Ovaj vam blok omogućava brzi uvid u strukturu virtualne učionice, a klikom na određeni dio možete mu odmah i pristupiti.

 

Slika 33.: Blok Navigacija


Osim korištenja blokova Navigacija, Sekcije, Aktivnosti važan je element za navigaciju virtualnom učionicom i Navigacijska traka. Ona prikazuje trenutni položaj u sustavu i tečaju i omogućava povratak na hijerarhijski više stranice. Pomoću nje jednostavno možete odabrati hijerarhijski više stranice, na primjer naslovnicu tečaja ili Moju naslovnicu u sustavu i preskočiti nepotrebne korake. 

 

Slika 34.: Navigacijska traka


Video zapis o navigaciji dostupan je ovdje.

Unutar virtualnih učionica možemo pronaći i ostale blokove i alate koje ovdje nismo naveli.