Priručnik za polaznike

12. Ikonografija

Ikona

Naziv

Značenje

Forum

Obavijesti, rasprave,dogovori, ispunjavanje obrazovnih aktivnosti vezane za forume


Stranica

Mrežna stranica različitim sadržajem (tekst, slika, zvuk, video i drugo)


Anketa

Anketiranje i prikupljanje povratnih informacija od polaznika


Knjiga

Prikaz sadržaja o nekoj temi na više stranica s poglavljima i potpoglavljima. Osim teksta može sadržavati i različite druge sadržaje (slika, zvuk, video)


Lekcija

Linearni prikaz sadržaja ili prikaz sadržaja s grananjem i različitim putanjama, ovisno o odgovorenim pitanjima.


Datoteka

Prikaz ili preuzimanje bilo kojeg dokumenta na tečaju


Datoteka – pdf

Prilog .pdf dokumenta na tečaju za prikaz ili preuzimanje


Datoteka – ppt

Prilog PowerPoint prezentacije na tečaju za prikaz ili preuzimanje


Datoteka – docx

Prilog Word dokumenta na tečaju za prikaz ili preuzimanje


Datoteka– xls

Prilog Excel tablice na tečaju za prikaz ili preuzimanje


Poveznica

Poveznica na vanjsko odredište ili neki sadržaj u tečaju


Test

Samoprocjena ili procjena znanja


Mapa

Mapa s jednom ili više datoteka


H5P aktivnost

Interaktivni sadržaj (video, različite vrste pitanja, prezentacije, ankete i drugo)


Odabir

Upit mentora o određenoj temi s predefiniranim odgovorima


Journals

Upit mentora o određenoj temi, slobodan upis odgovora


Zadaća

Procjena znanja, omogućava predaju različitih vrsta dokumenata s rješenjem zadaće ili upis rješenja u tekstualni editor


Hot Questions

Upit mentora o određenoj temi, slobodan upis odgovora i mogućnost ocjenjivanja odgovora drugih polaznika